Skip to main content Skip to search

NEDEN BİZ?

TSV Sağlık Danışmalık Hizmetleri Anonim Şirketi; olarak sektörü yakından ilgilendiren tüm meri mevzuatları yakından takip ediyor ve iş ortaklarımızın doğru ve güncel bilgiye her daim kolay ulaşmalarını sağlıyoruz.

Devamı

HUKUK HİZMETLERİ

 • Ana Dal veya Yan Dal Uzman Hekim Başlayışları,
 • Kadro ve Birim İlavesi,
 • Sağlık Bakanlığı’nın Usulsüz Uygulamalarına İlişkin Açılacak İptal Davaları,
 • Yatak Artışları,
 • İller Arası Devir, Taşınma ve Birleşmeler,
 • Şirket Devri ve Birleşmeleri,
 • Sözleşmeler,
 • İşçi-İşveren Davaları,
Devamı

POTANSİYELİNİZİ ARTIRIN

Mevzuat ve Ruhsatlandırma
Hukuk Hizmetleri
Proje Hizmetleri
Teknik Hizmetler ve Yapı İşleri
Sağlık Turizmi
Diğer Hizmetler

teklif alın

Sağlık Turizmi

Globalleşen dünya da,  ülkeler arasında işbirliğinin,  seyahat özgürlüklerinin ve imkânlarının artması,   ulaşımda kolaylıklar sağlanması,   sağlık hizmetinde kalitenin dünyanın değişik köşelerinde de gelişmesi,  sağlık hizmeti finansmanında hem bireysel hem de bütçe kaynaklı güçlükler, dünya da sağlık turizmi kavramının önemini giderek artırmıştır.

Sağlık turizmi; kısaca bireylerin hem koruyucu hem tedavi edici hem rehabilite edici hem de sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacı ile yaşadıkları ülke dışında bir ülkeye ziyaretleridir. Sağlık turizmi,  uluslararası sağlık amaçlı hareketlilik potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine imkân veren bir sektördür.

Ruhsatlandırma Yetkisi

Ülkemizdeki tüm sağlık tesislerine ruhsat verme yetkisi 2 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 663 sayılı KHK ile, Sağlık Bakanlığına verildi. 2 Ocak 2014 tarihinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanuna eklenen ek madde 11 ile ülkemizde hizmet sunan tüm sağlık tesislerinin ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmiştir.  Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek yetkisi 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesi gereğince Sağlık Bakanlığının görevleri arasındadır.

Özel Hastaneler Ruhsatlandırma

Bakanlığa intikal ettirilen başvuru, öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinden incelenir ve eksiklik bulunmuyor ise Komisyona havale edilir. Komisyon tarafından 13 üncü ve 14 üncü maddelere göre incelenen ve değerlendirilen başvuru dosyasında eksiklik  bulunmaması halinde, Komisyon hastaneyi  yerinde inceler ve hastanenin uygunluğuna karar vermesi halinde yerinde inceleme raporu düzenleyerek Bakanlığa sunar. Bu inceleme sonucuna göre Bakanlıkça özel hastaneye ruhsatname düzenlenir.

Tüm Sektöre Vekâleten…

İşiniz İçin En İyi Çözüm

Proje Hizmetleri

Sağlık yapılarında sürekli gelişen trendler takip edilerek, kanunlar, yönetmelikler ve birikimlerimiz doğrultusunda;

 • Mevcut yapılarda röleve ve renovasyon projelerinin oluşturulması,
 • Yeni yapılar tasarlanması,
 • Etkin mekân kurgusu ile efektif, estetik değeri yüksek ve özgün mekânlar yaratılması,
 • Mimari, elektrik ve mekanik projeler çizimi ve koordinasyonu,
 • Uygulama işleri takibi

ile yaratıcı, araştırma odaklı ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak uygulama deneyimleri üzerinde çalışıyoruz.

Bugünün ve yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, sürdürülebilir ve kalıcı, yüksek standartlara sahip, estetik değerleri yüksek yapılar üretmeyi ilke edinip, insan ile yaşayan ve gerektiğinde onun ihtiyaçlarına göre değişebilen, sürdürülebilir mekânlar kurgulama bilinciyle tasarımlarımıza yön veriyoruz.

Yabancı Çalışma İzni

Ülke içinde çalıştırılmak istenen tüm yabancı uyruklu kişilere alınması zorunlu olan Yabancı Çalışma İzinleri için Danışmanlık Hizmeti veriyoruz.

Teknik Hizmetler ve Yapı İşleri

Teknik Denetim Ve Yasal Denetim Öncesi Hazırlıklar

 • JCI – SKS tüm sağlık denetimleri öncesi hazırlık süreçleri
 • İtfaiye denetim öncesi danışmanlık hizmetleri
 • Bina – Tesis yangın yönetmeliğine göre hazırlanması ve itfaiye raporların takip süreci
 • Elektrik – Mekanik ve inşaat süreçlerin test kontrolleri – kontrolörlük
 • Elektrik – Mekanik Geçici kabul süreçleri yönetilmesi
 • Elektrik Senaryoların oluşturulması ve test edilmesi
 • Mekanik Senaryoların oluşturulması ve test edilmesi
 • Yangın Senaryoların oluşturulması ve test edilmesi

Teknik Hizmetler ve Yapı İşleri

Teknik Form Ve Standartların Oluşturulması

 • Teknik Tesis Yönetim Planları ve dokümanların oluşturulması
 • Teknik Hizmetler Yıllık Bakım Planlarının oluşturulması
 • Yıllık – 6 Aylık – 3 Aylık – Aylık Bakım formların oluşturulması
 • Mekanik – Elektrik Günlük kontrol formların oluşturulması

Sorularınız

Cevaplarınız

Danışmanlık talebleriniz için telefon görüşmesi veya bilgilerinizi form aracılığıyla gönderin ve uzman danışmanımızdan biri en kısa süre içinde sizinle iletişime geçsin.

  Danışmak istiyorum: