Skip to main content Skip to search

Proje Hizmetleri

TSV Sağlık Danışmanlık ve alanında uzman mimar işbirlikçilerimiz ile; sağlık yapılarında sürekli gelişen trendler takip edilerek; Kanunlar, Yönetmelikler, Tebliğler ve birikimlerimiz doğrultusunda;

  • Mevcut yapılarda röleve ve renovasyon projelerinin oluşturulması,
  • Yeni yapılar tasarlanması,
  • Etkin mekân kurgusu ile efektif, estetik değeri yüksek ve özgün mekânlar yaratılması,
  • Mimari, elektrik ve mekanik projeler çizimi ve koordinasyonu,
  • Uygulama işleri takibi ile yaratıcı, araştırma odaklı ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak uygulama deneyimleri üzerinde çalışıyoruz.

Bugünün ve yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, sürdürülebilir ve kalıcı, yüksek standartlara sahip, estetik değerleri yüksek yapılar üretmeyi ilke edinip, insan ile yaşayan ve gerektiğinde onun ihtiyaçlarına göre değişebilen, sürdürülebilir mekânlar kurgulama bilinciyle tasarımlarınıza yön veriyoruz.