Skip to main content Skip to search

Mevzuat ve Ruhsatlandırma Danışmanlığı

TSV Mevzuat ve Ruhsatlandırma Danışmanlığı; sağlık sektöründe yer alan sağlık hizmet sunucularından Özel Hastaneler, Tıp Merkezleri, Poliklinikler, Muayenehaneler, Laboratuvarlar, Müesseseler, Sağlık Kabinleri, Diyaliz Merkezleri, Diş Muayenehanesi, Diş Polikliniği, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri, ilaç ve tıbbi cihaz üreticileri, eczacılık firmaları ve diğer sağlık sektörü paydaşları için büyük önem taşır. Bu alanda uzmanlaşmış danışmanlar, müşterilerin yasal gereksinimlere uygun olarak iş yapmalarını sağlar ve gereken ruhsatları, izinleri ve fikirleri alabilmeleri için yardımcı olur. İşte sağlık sektöründe mevzuat ve ruhsatlandırma danışmanlığı kapsamında sunulan hizmetlerden bazıları:

Süreçler & Yol Gösterme:
Sağlık sektörüne yeni adım atacak olan kişi ve firmaların mevzuatlar doğrultusunda doğru ve güncel bilgiler ışığında hareket etmelerini sağlar.

Mevzuat Uyumluluğu Değerlendirmesi:
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların mevcut iş süreçlerini, politikalarını ve prosedürlerini inceler. Ardından, mevcut yasal düzenlemelere uyumlu olup olmadıklarını değerlendirir ve gerekirse düzeltme veya iyileştirme önerileri sunar.

Ruhsat Başvurularının Hazırlanması ve Sürecin Yönetilmesi:
Yeni bir sağlık ürünü için izin veya açılış başvurusu yapılması gerektiğinde, başvuru dosyasının hazırlanması ve ilgili mercilere sunulması konusunda danışmanlık sağlar. Başvuru sürecini takip eder ve gerektiğinde düzeltme veya ek bilgi taleplerine yanıt verir.

Denetim ve İzleme Hizmetleri:
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve gösterecek olan kuruluşların denetlenmesi ve izlenmesi süreçlerinde destek sağlar. Denetimlere hazırlık yapar, denetimler sırasında kuruluşları temsil eder ve denetim sonuçlarına yönelik düzeltici faaliyetlerin planlanması konusunda yardımcı olur.

Eğitim ve Bilgilendirme:
Sağlık sektöründe mevzuat ve ruhsatlandırma konularında eğitim ve bilgilendirme hizmetleri sunar. Çalışanları mevcut yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirir ve uygun eğitim programları düzenler.

 

TSV Mevzuat ve Ruhsatlandırma Danışmanlığı; sağlık hizmeti sunacak olan kişi ve kuruluşlara zamandan tasarruf etmek, yapılacak iş ve işlemleri doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlandırmak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, hukuki riskleri azaltmak ve kuruluşların yasal düzenlemelere uyumunu sağlamak için önemli bir destek sağlar.

Tecrübeli Ekip, Kusursuz Süreçler.

Birlikte Güçlüyüz…

Süreçlerle ilgili bilgi almak istediğiniz alana tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı & İl Sağlık Müdürlüğü Süreçleri

 • Özel Hastane Ön İzin İşlemleri
 • Özel Hastane Açılış & Ruhsatlandırma İşlemleri
 • Özel Hastanelerde Ünite & Kadro Devir ve Becayiş İşlemleri
 • Özel Hastane Yatak Değişiklikleri
 • Yoğun Bakım Seviyenlendirme İşlemleri
 • Özel Hastanelerde Birleşme ve Kapasite Artış İşlemleri
 • Özel Hastanelerde İmar Barışı İşlemleri
 • Özel Hastanelerde Sağlık Turizmi Süreçleri
 • Özel Hastanelerde Uzaktan Sağlık Hizmeti Sunumu
 • Özel Hastanelerde Yaşanan Bina & Proje Uyumu Sorunları ve Çözümlenmesi
 • Özel Hastanelerde Deprem Raporu Süreçleri
 • Özel Hastane Ek Bina İşlemleri
 • Özel Hastane Yangın Raporu (İtfaiye) Süreçleri
 • Özel Hastane Ünite & Birim & Merkez Açılış İşlemleri
 • Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, SGK ve Diğer Kamu Kurumlarındaki Mevzuatsal ve Hukuki Konularda Danışmanlık Hizmeti,
 • Diploma Tescil İşlemleri
 • EKİP Portal Sistem Sorunlarının Hızlı Çözümü
 • Anadal & Yandal Hekim Başlayışları

Nükleer Düzenleme Kurumu (TAEK) Süreçleri

 • Özel Hastanelerde Kurulması Planlanan Bazı Cihazlar İçin Zırhlama Raporu Müracaatlarının Yapılması,
 • Özel Hastanelerde Kurulan Cihazların Lisanslama Müracaatlarının Yapılması,
 • Süreçlerin Takibi,
 • Denetim Organizasyonu,
 • Lisans & Raporların Alınması.
 • Özel Hastanelerde KUB Belgesi İşlemleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Süreçleri

 • Özel Hastanelerde Çalıştırılması Planlanan Yabancılar İçin Çalışma İzin Müracaatlarının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

 • Yurtdışı Üniversitelerden Mezun Olan Kişilerin Denklik Başvurularının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması.

Sağlık Bakanlığı & İl Sağlık Müdürlüğü Süreçleri

 • Yeni Tip Tıp Merkezi Ön İzin İşlemleri
 • Tıp Merkezi Birleşme & Yeni Tip Tıp Merkezine Dönüşüm İşlemleri
 • Tıp Merkezi Ruhsatlandırma & Açılış İşlemleri
 • Tıp Merkezlerinde Kadro Devir & Becayiş İşlemleri
 • Tıp Merkezlerinde İmar Barışı İşlemleri
 • Yeni Tip Tıp Merkezi İçin Mevzuata Uygun Yer Seçimi
 • Tıp Merkezlerinde Mevzuata Uygun Tasarım ve Proje Kontrolörlüğü
 • Sağlık Turizmi Süreçleri
 • Tıp Merkezlerinde Uzaktan Sağlık Hizmeti Sunumu Süreçleri
 • Tıp Merkezlerinde Yaşanan Bina & Proje Uyumu Sorunları ve Çözümlenmesi
 • Tıp Merkezlerinde Deprem Raporu Süreçleri
 • EKİP Portal Sistem Sorunlarının Hızlı Çözümü
 • Tıp Merkezlerinde Yangın Raporu (İtfaiye) Süreçleri
 • Tıp Merkezlerinde Ünite & Birimlerin Açılması ve Projeye İşlenmesi
 • Diploma Tescil İşlemleri
 • Anadal & Yandal Hekim Başlayışları
 • Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, SGK ve Diğer Kamu Kurumlarındaki Mevzuatsal ve Hukuki Konularda Danışmanlık Hizmeti,

Nükleer Düzenleme Kurumu (TAEK) Süreçleri

 • Tıp Merkezlerinde Kurulan Cihazların Lisanslama Müracaatlarının Yapılması,
 • Süreçlerin Takibi,
 • Denetim Organizasyonu,
 • Lisans Belgelerinin Alınması.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Süreçleri

 • Tıp Merkezlerinde Çalıştırılması Planlanan Yabancılar İçin Çalışma İzin Müracaatlarının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

 • Yurtdışı Üniversitelerden Mezun Olan Kişilerin Denklik Başvurularının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması.

Sağlık Bakanlığı & İl Sağlık Müdürlüğü Süreçleri

 • Poliklinik İçin Mevzuata Uygun Yer Seçimi
 • Poliklinik İçin Mevzuata Uygun Tasarım ve Proje Kontrolörlüğü
 • Poliklinik Açılış & Ruhsatlandırma İşlemleri
 • Polikliniklerde Sağlık Turizmi Süreçleri
 • Polikliniklerde Uzaktan Sağlık Hizmeti Sunumu Süreçleri
 • Polikliniklerde Yangın Raporu (İtfaiye) Süreçleri
 • Polikliniklerde Ünite & Birimlerin Açılması ve Krokiye İşlenmesi
 • Polikliniklerde ÜTS Kayıt İşlemleri,
 • Polikliniklerde Deprem Raporu Süreçleri,
 • Polikliniklerde Tıbbi Atık Süreçleri
 • EKİP Portal Sistem Sorunlarının Hızlı Çözümü
 • Polikliniklerde TSİM Veri Girişleri ve Rutin Takibi,
 • Polikliniklerde Doktor ve Yardımcı Sağlık Personeli Ayrılış & Başlayış İşlemleri,
 • Diploma Tescil İşlemleri
 • Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Diğer Kamu Kurumlarındaki Mevzuatsal ve Hukuki Konularda Danışmanlık Hizmeti,

Nükleer Düzenleme Kurumu (TAEK) Süreçleri

 • Polikliniklerde Kurulan Cihazların Lisanslama Müracaatlarının Yapılması,
 • Süreçlerin Takibi,
 • Denetim Organizasyonu,
 • Lisans Belgelerinin Alınması.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Süreçleri

 • Polikliniklerde Çalıştırılması Planlanan Yabancılar İçin Çalışma İzin Müracaatlarının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

 • Yurtdışı Üniversitelerden Mezun Olan Kişilerin Denklik Başvurularının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması

İl & İlçe Sağlık Müdürlüğü İşlemleri

 • Muayenehane İçin Mevzuata Uygun Yer Seçimi
 • Muayenehaneler İçin Mevzuata Uygun Tasarım ve Proje Kontrolörlüğü
 • Muayenehane Açılış & Ruhsatlandırma İşlemleri
 • Muayenehanelerde Doktor ve Yardımcı Sağlık Personeli Ayrılış & Başlayış İşlemleri,
 • Muayenehanelerde Sağlık Turizmi Süreçleri
 • Muayenehanelerde Tıbbi Atık Süreçleri
 • Muayenehanelerde Uzaktan Sağlık Hizmeti Sunumu Süreçleri
 • Muayenehanelerde Yangın Raporu (İtfaiye) Süreçleri
 • Muayenehanelerde Ünite & Birimlerin Açılması ve Krokiye İşlenmesi
 • Muayenehanelerde ÜTS Kayıt İşlemleri,
 • EKİP Portal Sistem Sorunlarının Hızlı Çözümü
 • Muayenehanelerde TSİM Veri Girişleri ve Rutin Takibi,
 • Diploma Tescil İşlemleri
 • Sağlık Bakanlığı Konularında Sürekli Danışmanlık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Süreçleri

 • Muayenehanelerde Çalıştırılması Planlanan Yabancılar İçin Çalışma İzin Müracaatlarının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

 • Yurtdışı Üniversitelerden Mezun Olan Kişilerin Denklik Başvurularının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması.

İl & İlçe Sağlık Müdürlüğü İşlemleri

 • Laboratuvar İçin Mevzuata Uygun Yer Seçimi
 • Laboratuvarlar İçin Mevzuata Uygun Tasarım ve Proje Kontrolörlüğü
 • Laboratuvarlarda Deprem Raporu Süreçleri,
 • Laboratuvar Açılış & Ruhsatlandırma İşlemleri
 • Laboratuvarlarda Doktor ve Yardımcı Sağlık Personeli Ayrılış & Başlayış İşlemleri,
 • Laboratuvarlarda Yangın Raporu (İtfaiye) Süreçleri
 • Laboratuvarlarda ÜTS Kayıt İşlemleri,
 • EKİP Portal Sistem Sorunlarının Hızlı Çözümü
 • Diploma Tescil İşlemleri
 • Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Diğer Kamu Kurumlarındaki Mevzuatsal ve Hukuki Konularda Danışmanlık Hizmeti,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Süreçleri

 • Özel Hastanelerde Çalıştırılması Planlanan Yabancılar İçin Çalışma İzin Müracaatlarının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

 • Yurtdışı Üniversitelerden Mezun Olan Kişilerin Denklik Başvurularının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması.

İl & İlçe Sağlık Müdürlüğü İşlemleri

 • Müessese İçin Mevzuata Uygun Yer Seçimi
 • Müesseseler İçin Mevzuata Uygun Tasarım ve Proje Kontrolörlüğü
 • Müessese Açılış ve Ruhsatlandırma İşlemleri
 • Müesseselerde Yangın Raporu (İtfaiye) Süreçleri
 • Müesseselerde ÜTS Kayıt İşlemleri,
 • EKİP Portal Sistem Sorunlarının Hızlı Çözümü
 • Müesseselerde TSİM Veri Girişleri ve Rutin Takibi,
 • Müesseselerde Deprem Raporu Süreçleri,
 • Diploma Tescil İşlemleri
 • Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Diğer Kamu Kurumlarındaki Mevzuatsal ve Hukuki Konularda Danışmanlık Hizmeti,
 • Müesseselerde Cihaz İlaveleri ve Krokiye İşlenmesi
 • Müesseselerde Doktor ve Yardımcı Sağlık Personeli Ayrılış & Başlayış İşlemleri,

Nükleer Düzenleme Kurumu (TAEK) Süreçleri

 • Müesseselerde Kurulması Planlanan Bazı Cihazlar İçin Zırhlama Raporu Müracaatlarının Yapılması,
 • Müesseselerde Kurulan Cihazların Lisanslama Müracaatlarının Yapılması,
 • Süreçlerin Takibi,
 • Denetim Organizasyonu,
 • Lisans & Raporların Alınması.
 • KUB Belgesi İşlemleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Süreçleri

 • Müesseselerde Çalıştırılması Planlanan Yabancılar İçin Çalışma İzin Müracaatlarının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

 • Yurtdışı Üniversitelerden Mezun Olan Kişilerin Denklik Başvurularının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması

İl & İlçe Sağlık Müdürlüğü İşlemleri

 • Diş Muayenehanesi & Diş Polikliniği & ADSM İçin Mevzuata Uygun Yer Seçimi
 • Diş Muayenehanesi & Diş Polikliniği & ADSM’Ler için Mevzuata Uygun Tasarım ve Proje Kontrolörlüğü
 • Diş Muayenehanesi & Diş Polikliniği & ADSM Açılış ve Ruhsatlandırma İşlemleri
 • Diş Muayenehanesi & Diş Polikliniği & ADSM’lerde Sağlık Turizmi Süreçleri
 • Diş Muayenehanesi & Diş Polikliniği & ADSM’lerde Doktor ve Yardımcı Sağlık Personeli Ayrılış & Başlayış İşlemleri,
 • Diş Muayenehanesi & Diş Polikliniği & ADSM’lerde Yangın Raporu (İtfaiye) Süreçleri
 • Diş Muayenehanesi & Diş Polikliniği & ADSM’lerde Ünite & Birimlerin Açılması ve Krokiye İşlenmesi
 • Diş Muayenehanesi & Diş Polikliniği & ADSM’lerde ÜTS Kayıt İşlemleri
 • EKİP Portal Sistem Sorunlarının Hızlı Çözümü
 • Diş Muayenehanesi & Diş Polikliniği & ADSM’lerde Deprem Raporu Süreci,
 • Diş Muayenehanesi & Diş Polikliniği & ADSM’lerde Tıbbi Atık Süreçleri
 • Diş Muayenehanesi & Diş Polikliniği & ADSM’lerde TSİM Veri Girişleri ve Rutin Takibi,
 • Diploma Tescil İşlemleri
 • Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Diğer Kamu Kurumlarındaki Mevzuatsal ve Hukuki Konularda Danışmanlık Hizmeti,

Nükleer Düzenleme Kurumu (TAEK) Süreçleri

 • Diş Muayenehanesi & Diş Polikliniği & ADSM’lerde Kurulan Cihazların Lisanslama Müracaatlarının Yapılması,
 • Süreçlerin Takibi,
 • Denetim Organizasyonu,
 • Lisans Belgelerinin Alınması.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Süreçleri

 • Diş Muayenehanesi & Diş Polikliniği & ADSM’lerde Çalıştırılması Planlanan Yabancılar İçin Çalışma İzin Müracaatlarının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

 • Yurtdışı Üniversitelerden Mezun Olan Kişilerin Denklik Başvurularının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması

Sağlık Bakanlığı & İl Sağlık Müdürlüğü Süreçleri

 • Diyaliz Merkezi İçin Mevzuata Uygun Yer Seçimi
 • Diyaliz Merkezi İçin Mevzuata Uygun Tasarım ve Proje Kontrolörlüğü
 • Diyaliz Merkezi İçin Açılış & Ruhsatlandırma İşlemleri
 • Diyaliz Merkezlerinde Sağlık Turizmi Süreçleri
 • Diyaliz Merkezlerinde Uzaktan Sağlık Hizmeti Sunumu Süreçleri
 • Diyaliz Merkezlerinde Yangın Raporu (İtfaiye) Süreçleri
 • Diyaliz Merkezlerinde Cihaz & Yatak İlaveleri ve Krokiye İşlenmesi
 1. Diyaliz Merkezlerinde Tıbbi Atık Süreçleri
 2. Diyaliz Merkezlerinde ÜTS Kayıt İşlemleri,
 • EKİP Portal Sistem Sorunlarının Hızlı Çözümü
 • Diyaliz Merkezlerinde TSİM Veri Girişleri ve Rutin Takibi,
 • Diyaliz Merkezlerinde Doktor ve Yardımcı Sağlık Personeli Ayrılış & Başlayış İşlemleri,
 • Diploma Tescil İşlemleri

Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, SGK ve Diğer Kamu Kurumlarındaki Mevzuatsal ve Hukuki Konularda Danışmanlık Hizmeti,

Nükleer Düzenleme Kurumu (TAEK) Süreçleri

 • Diyaliz Merkezlerinde Kurulan Cihazların Lisanslama Müracaatlarının Yapılması,
 • Süreçlerin Takibi,
 • Denetim Organizasyonu,
 • Lisans Belgelerinin Alınması.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Süreçleri

 • Polikliniklerde Çalıştırılması Planlanan Yabancılar İçin Çalışma İzin Müracaatlarının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

 • Yurtdışı Üniversitelerden Mezun Olan Kişilerin Denklik Başvurularının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması

Sağlık Bakanlığı & İl Sağlık Müdürlüğü Süreçleri

 • Sağlık Kabini İçin Mevzuata Uygun Yer Seçimi,
 • Sağlık Kabini İçin Mevzuata Uygun Tasarım ve Proje Kontrolörlüğü,
 • Sağlık Kabini İçin Açılış & Ruhsatlandırma İşlemleri,
 • Sağlık Kabinlerinde Yangın Raporu (İtfaiye) Süreçleri,
 • Sağlık Kabinlerinde Tıbbi Atık Süreçleri,
 • EKİP Portal Sistem Sorunlarının Hızlı Çözümü,
 • Sağlık Kabinlerinde Yardımcı Sağlık Personeli Ayrılış & Başlayış İşlemleri,
 • Diploma Tescil İşlemleri,
 • Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Diğer Kamu Kurumlarındaki Mevzuatsal ve Hukuki Konularda Danışmanlık Hizmeti,

Sağlık Bakanlığı & İl Sağlık Müdürlüğü Süreçleri

 • Konaklamalı FTR Merkezleri İçin Mevzuata Uygun Yer Seçimi,
 • Konaklamalı FTR Merkezleri İçin Mevzuata Uygun Tasarım ve Proje Kontrolörlüğü,
 • Konaklamalı FTR Merkezleri Açılış & Ruhsatlandırma İşlemleri,
 • Konaklamalı FTR Merkezlerinde Sağlık Turizmi Süreçleri,
 • Konaklamalı FTR Merkezlerinde Yangın Raporu (İtfaiye) Süreçleri,
 • Konaklamalı FTR Merkezlerinde Cihaz İlaveleri ve Krokiye İşlenmesi,
 • Konaklamalı FTR Merkezlerinde Tıbbi Atık Süreçleri,
 • EKİP Portal Sistem Sorunlarının Hızlı Çözümü,
 • Konaklamalı FTR Merkezlerinde TSİM Veri Girişleri ve Rutin Takibi,
 • Konaklamalı FTR Merkezlerinde Doktor ve Yardımcı Sağlık Personeli Ayrılış & Başlayış İşlemleri,
 • Diploma Tescil İşlemleri,
 • Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Diğer Kamu Kurumlarındaki Mevzuatsal ve Hukuki Konularda Danışmanlık Hizmeti,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Süreçleri

 • Konaklamalı FTR Merkezlerinde Çalıştırılması Planlanan Yabancılar İçin Çalışma İzin Müracaatlarının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

 • Yurtdışı Üniversitelerden Mezun Olan Kişilerin Denklik Başvurularının Yapılması,
 • Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılması.