Skip to main content Skip to search

Teknik Hizmetler ve Yapı İşleri

Elektrik - Mekanik Taahhüt - Projelendirme

 • Elektrik – Mekanik sağlık tesislerine uygun Projelendirilmesi – Taahhüt işleri anahtar teslim yapılması
 • Medikal Gaz – Medikal Hava sistemlerin projelendirilmesi ve uygulaması hizmeti
 • MR Linac – Linac – Radyoloji alanların Elektrik – Mekanik alt yapıların uygulaması ve Kurşun kaplama işlerin yapılması
 • KİT ve özellikli alanların Mekanik – Elektrik alt yapıları Sağlık Standartlarına uygun hazırlanması

Test Kontrol - Ölçüm - Verimlilik - Bakım Hizmetleri

 • Yıllık İSG Test ölçümlerin yönetmeliğe uygun ve standartlarda yapılması
 • Hijyenik oda (Ameliyathane – Yoğun Bakım vb.) TÜRKAK Onaylı Partikül- Validasyon ölçümleri yapılması ve Raporlanması hizmeti
 • Medikal Gaz – Hava sistemleri, kompresör ve cihaz bakımlarının Sağlık standartlarına uygun yapılması hizmeti
 • Enerji verimliliklerine yönelik saha ölçüm ve çalışmaların yapılması
 • Enerji ve Opex (Bakım) bütçelerin oluşturulması ve yönetilmesi

Teknik Cihaz - Ekipman Tedarik

 • Teknik ve yapı malzemelerin depo – stok sistemlerin takibi ve oluşturulması
 • Malzeme tedarik edilmesi
 • Cihaz – ekipman kapasite belirlenmesi ve global markalardan tedarik edilmesi
 • Havalandırma sistemleri ve hepa filtrelerin tedariki

Enerji Verimliliği Çalışmaları

 • Enerji Yöneticiliği hizmeti
 • Enerji tasarruf planlamalarının yapılması
 • Enerji kimlik belgelerinin çıkarılması
 • Enerji etüt raporlarının hazırlanması
 • VAP Belgelerinin hazırlanması ve süreçlerinin yönetilmesi
 • Enerji teşviklerinden yararlanmak adına projelerin hazırlanması
 • Enerji tüketimlerine yönelik tasarruf planlarının oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi
 • Yenilenebilir enerji çözümlerinin projelendirilmesi
 • Doğalgaz tasarruf projelerinin oluşturulması ve fonksiyonel çözümlerle gider maliyetlerinin düşürülmesi

Teknik Form Standartlarının Oluşturulması

 • Teknik Tesis Yönetim Planları ve dokümanların oluşturulması
 • Teknik Hizmetler Yıllık Bakım Planlarının oluşturulması
 • Yıllık – 6 Aylık – 3 Aylık – Aylık Bakım formların oluşturulması
 • Mekanik – Elektrik Günlük kontrol formların oluşturulması

Teknik Denetim ve Yasal Denetim Öncesi Hazırlıklar

 • JCI -SKS tüm sağlık denetimleri öncesi hazırlık süreçleri
 • İtfaiye denetim öncesi danışmanlık hizmetleri
 • Bina – Tesis yangın yönetmeliğine göre hazırlanması ve itfaiye raporların takip süreci
 • Elektrik- Mekanik ve inşaat süreçlerin test kontrolleri – kontrolörlük
 • Elektrik – Mekanik Geçici kabul süreçleri yönetilmesi
 • Elektrik Senaryoların oluşturulması ve test edilmesi
 • Mekanik Senaryoların oluşturulması ve test edilmesi
 • Yangın Senaryoların oluşturulması ve test edilmesi